2005-10-13

N op M joins in WQoracle nog niet mogelijk

De engelse en nederlandse rubrieksnamen komen niet goed mee in titelplus. Vergelijk
http://library.wur.nl/WebQuery/titelplus?wq_isn=1671326&wq_sfx=XML (waaruit blijkt dat er iets fout gaat), http://library.wur.nl/WebQuery/clcwwwf/1671326?wq_sfx=XML, (waaruit blijkt dat 't soms wel goed lijkt te gaan, maar alleen bij het eerste onderwerp)

Dit komt omdat oracle geen mogelijkheid heeft om een n op m relatie tussen
twee xml velden goed in éém sql statement te regelen (of omdat we die
mogelijkheid nog niet gevonden hebben)
Op dit moment is het alternatief om de joins bij herhaling 1 en verder met een document lookup te doen n de presentatie xslt. (Zie bijvoorbeeld het template voor A150 en A140 in wurpubs_list.xslt)

No comments: