2004-11-30

WebQuery 5.21

Op verzoek van Pauline nog wat extra informatie.

Query syntax:

nieuw: de impliciete OR werkt nu op basis van de veldnaam. Dat betekent dat het niet meer nodig is om daarvoor wq_val te gebruiken. Hiermee is de laatste noodzaak voor het gebruik van wq_fld/wq_val verdwenen. wq_fld en wq_val mogen (liever niet, natuurlijk) nog wel worden gebruikt, met dezelfde effecten als tot nu toe.
de bestaande eisen worden consequenter gecontroleerd
Dat betekent dat veldnamen ook echt moeten bestaan (wordt in mindbsrv nog niet gecontroleerd, aliassen worden in WebQuery nu wel gecontroleerd), Bij wq_fld en wq_lim komt dus nu een foutmelding als de bijbehorende aliasdefinitie (field xxx=yyy in de cgiparm file) er niet is.
Het betekent ook dat direct na een wq_rel een veldnaam moet komen (dus geen wq_rel, wq_max, etc.), en dat wq_val alleen mag volgen op wq_fld, wq_lim of een veldnaam, dus niet op wq_max, wq_rel etc.

Nog even iets over veldnamen en aliassen: WebQuery splitst de veldnaam in een naam en occurrence-informatie op basis van de underscore. Voor updates was dat al lang het geval, maar omdat in het post-minisis tijdperk de query op de zelfde manier naar de backend server gestuurd wordt als de update-gegevens gebeurt dat nu ook voor queries. Zet dus in veldnamen en aliassen nooit een underscore, dat kan later tot fouten leiden. Spaties mogen wel in aliassen, niet in veldnamen.

"field type publikatie=publikatietype" mag wel. WebQuery vervangt dan de alias "type publikatie" door de veldnaam "publikatietype" (bij minisis is dit onzin, omdat de veldnaam (de minisis mnemonic) maximaal 6 tekens lang is, bij oracle kan dit wel)
"field publikatietype=type publikatie" mag niet (spatie in de veldnaam)

Op dit moment werken aliassen alleen bij wq_fld en wq_lim.

Age Jan

No comments: