2005-12-15

WebQuery 5.34

Inderdaad, alweer een nieuwe versie van WebQuery.

Deze versie is vandaag in gebruik genomen vanwege de correctie van een fout in de afhandeling van de multipart-variant van de formulierafhandeling. Deze fout trad alleen op in formulieren waarmee een bestand werd overgebracht naar de server. Onder bepaalde omstandigheden werd dan een deel van het formulier na de browse-knop niet of niet goed verwerkt. Dat probleem is in deze versie opgelost.

Er is één andere wijziging: wq_sfx wordt nu standaard meegegeven als xslt-parameter ($wq_sfx). Doel hiervan is om uniformering van de "next"
link en evt. andere links te vereenvoudigen. De xslt "ora-default.xslt", bedoeld als vervanging en uitbreiding van ora_errors.xslt, maakt hier al gebruik van (let op het streepje: dat is een minteken, geen underscore).
De nieuwe uitleen gebruikt deze xslt in de testomgeving.

No comments: