2005-11-28

characters sets en foutafhandeling

wellicht ten overvloede nog even een paar opmerkingen over xslt's in samenwerking met WebQuery:

a) als er gebruik gemaakt wordt van xslt's (dus inmiddels bijna altijd) bepaalt WebQuery aan de hand van de output opties van de xslt wat de eigenschappen van de output zijn. Neem dus in IEDERE xslt een output regel op, en geef daarin een method en een encoding aan. Vergeet je die, dan zijn de defaults xml en utf-8, dus waarschijnlijk niet wat je wilt.

b) als er een fout optreedt buiten de xslt, wordt ALTIJD de xslt aangeroepen. Bij een aantal algemene fouten kan dat een andere dan de "gewenste" xslt zijn, omdat wq_sfx dan nog niet is geinterpreteerd. Zorg er dus voor dat IEDERE xslt gebruik maakt van (voorlopig nog) ora-errors.xslt voor de foutafhandeling.

No comments: