2005-11-18

De nabijheidsoperator

In een eerdere post vertelde ik al dat in het nieuwe Bibliotheek Content Management System we te maken hebben met standaard 'phrase searching' en dat word searching expliciet moet worden gedaan door het gebruik van de 'AND' operator. We hebben nu echter ook de "near()" operator om te zoeken naar woorden binnen een record. Zo kan bijvoorbeeld met http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?title=near((water,management),2) gezocht worden naar alle records in WaY waarbij in de titel de woorden water en management voorkomen, mits tussen deze woorden maximaal 2 andere woorden zitten.
In dit geval vinden we dus titels waarin "water management" staat, maar ook "water quality management" en "management of irrigation water" wordt gevonden.

No comments: