2005-11-10

Word searching en phrase searching

Ofschoon we met WebQuery eigenlijk verschoond willen blijven van database afhankelijke dingen, blijkt het in de praktijk toch te verleidelijk om niet gebruik te maken van directe kracht van onderliggende database. We gaan er maar van uit dat we niet te vaak van database zullen wisselen. Daarom toch maar wat oplossingen gebaseerd op Oracle text retrieval.
Onder Minisis was zoeken in een veld standaard 'word searching'. Onder Oracle is het standaard 'phrase searching'. Om toch word searching te doen binnen een veld moet je expliciet een operator tussen woorden gebruiken. In Oracle text retrieval is dat bijvoorbeeld 'and' en | of 'or'. In plaats van een 'or' of | mag je ook een comma gebruiken. Het heeft een iets andere betekenis, maar in de praktijk geeft het hetzelfde resutaat als een or. Vergeet niet haakjes om de totale vraag te zetten. We gaan dat overigens WebQuery automatisch laten doen.

No comments: