2005-11-10

zoeken op PLANT-BZ geeft als resultaat PLANT-HG

Da's raar. Zoeken op PLANT-BZ geeft PLANT-HG :) Dat is nou het gevolg van het transparant doorgeven van zoekvragen aan Oracle text Retrieval. Wanneer in de text een Oracle operator staat wordt dat doorgegeven. Dat kunnen we voorkomen, maar dan kunnen subtiele dingen als het afwijken van standaard 'phrase searching' (zie mijn vorige post) niet meer. Dus het is uitkijken met die operatoren. De '-' is bijvoorbeeld zo'n operator. Zoeken op het acroniem PLANT-BZ is dus zoeken op records waar in het acroniem het woord PLANT staat, mits er niet het woord BZ in voorkomt !!! Wil je voorkomen dat operatoren niet als zodanig worden herkend dan moet je om het geheel accolades zetten. Wil je dat sommige operatoren wel ( in dit geval 'or' om zowel PLANT-BZ als PLANT-HG te vinden) worden herkend en anderen niet, escape dan die niet gewenste operatoren met een '/'.

No comments: